రాహు కేతు పూజలు యధావిధిగా ప్రతిరోజు నిర్వహించబడును భక్తులు స్వయంగా వచ్చి ఈ పూజలు యందు పాల్గొనవచ్చు.

About Temple

శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానము శ్రీకాళహస్తి :: చిత్తూరు జిల్లా

భక్తులకు విజ్ఞప్తి

కరోనా వైరస్ నివారణలో భాగంగా భక్తులకు ప్రత్యక్షమగా
పాల్గొను అన్నీ అర్జిత సేవలు తాత్కాలికముగా నిలుపుదల చేసిన కారణంగా,
భక్తుల సౌకర్యార్థం శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానము నందు ప్రతిరోజూ
శ్రీ స్వామి అమ్మ వారల రుద్రాభిషేకం, మహాన్యాస పూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం,
నిత్యకళ్యాణం, చండీ హోమం, రుద్ర హోమం, అర్చన, దీపారాధన ,
శనీశ్వర స్వామి వారి అభిషేకం, శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి అభిషేకం సేవలు పరోక్షంగా
భక్తుల పేరుపై వారి గోత్ర నామాలతో నిర్వహించబడును.

పరోక్ష సేవల వివరములు

1. ప్రతిరోజూ శ్రీ స్వామి అమ్మ వార్లకు రుద్రాభిషేకం - రూ.1000/-
2. నిత్యకళ్యాణం - రూ. 516/-
3. చండీ హోమం - రూ . 1116/-
4. రుద్ర హోమం - రూ . 1116/-
5. అర్చన - రూ . 25/-
6. దీపారాధన - రూ . 200/-
7. శనీశ్వరస్వామి అభిషేకం - రూ . 300/-
8. శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి స్వామి వారి అభిషేకము రూ. 300/-
9. మహాన్యాస పూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం రూ. 1,500/-

కావున భక్తులు పై సేవలను పరోక్షంగా జరిపించుకొనుటకు గాను Online ద్వారా
నగదును Transfer చేసి మీ యొక్క Transaction Details, మీ పేరు, గోత్ర నామములు,
అడ్రస్ ను ఈ క్రింది email id ద్వారా పంపగలరు.

eo_srikalahasthi@yahoo.co.in


Bank Details :

Bank Name : State Bank of India , Srikalahasti
Account No : 36426231712
IFSC Code : SBIN0000851

Contact Details:

08578-222240
రాహు కేతు పూజలు యధావిధిగా ప్రతిరోజు నిర్వహించబడును భక్తులు స్వయంగా వచ్చి ఈ పూజలు యందు పాల్గొనవచ్చు

© 2016-2020 AP Technology Services Limited. All rights reserved. Privacy Policy
Designed and Developed by AP Technology Services Limited

Rituals & Sevas

Temple & Seva Timings

News & Updates